JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

Masaria Dam, Gumla, Jharkhand

 

 
 
 
ACHIEVEMENTS

 

Name of  teacher                                 Award Received         

1. Smt .V.L.Mishra,PGT(Hist)                 Guru Shrestra

2. Sri.Harishchandra ,PGT(Geog)                   -do-

3. Smt.Mahima Sinha,PGT(Hindi)                  -do-

4. Sri. J.P.Mahtha ,PGT(Eco)                             -do-

 

CLASS TOPPER OF XII CLASS (SCIENCE)

S.N

Name of Topper

Year

%

01

Anup Kumar Agarwal

1993

61.2

02

Anwar Hussain

1994

84.6

03

Mahesh Kumar

1995

75.8

04

Krishna Kant Kumar

1996

67.8

05

Sima Kumari

1998

78.4

06

Simmi Kumari

1999

80.2

07

Madan Kumar Gupta

2000

74.2

08

Tej Narayn Mishra

2001

79.8

09

Chandan Kr.Parhi

2002

70.4

10

Anuj Kumar Nag

2003

77.8

11

Satyam Shorya

2004

76.00

12

Rajiv Kumar

2005

75.00

13

Akshay Kumar

2006

82.00

CLASS TOPPER OF XII CLASS (Hum)

S.N

Name of Topper

Year

%

01

Shiv Shankar Kumar

1993

62.4

02

Jay Prakash Narayan

1994

71.4

03

Sindhu Kumari

1995

66.8

04

Samardeep Kumar

1996

70.8

05

Sarweshwari

1998

70.0

06

Usha Kumari

2000

71.0

07

Sangita Kumari

2001

78.2

08

Prakash Ram

2002

70.0

09

Ram Kr. Chik Baraik

2003

75.6

10

Ashok Ram

2004

76.0

11

Hari Narayan Pradhan

Vikash Kumar

2005

76.4

76.4

12

Nisha Kumari Gupta

2006

81.8

 

 

CLASS TOPPER OF X CLASS

S.N

Name of Topper

Year

%

01

Jitendra Rajak

1991

82.6

02

Gopal Krishna Sahu

1992

82.8

03

Chandan Kumar

1993

88.2

04

Sumit Kumar

1994

85.4

05

Sunil Ram

1995

87.6

06

Ajay Prasad

1996

88.2

07

N.Nagmani

1997

83.6

08

Abjeet Kumar

1998

87.8

09

Navneet Punj

1999

89.4

10

Vinay Kr.Agarwal

2000

85.0

11

Awkash Kumar

2001 

84.2

12

Nidhi Nayan Jaiswal

2002

84.2

13

Priyanka Kumari

2003

88.4

14

Vinay Kr.Singh

2004

86.0

15

Karuna Jha

2005

88.2

16

Mukesh Kumar

2006

89.4